ดูจำนวนผู้สมัครนุมนุม

 

รหัสชุมนุม
ชื่อชุมนุม
จำนวนที่รับได้
สถานะ
จำนวนนักเรียนที่รับแล้ว
1 Asean Club จุ๊บๆ 25
ปิดรับสมัคร
25
2 English is fun 25
สมัครได้
19
3 English On Film 76
สมัครได้
77
4 English Speaking 360? 25
สมัครได้
10
5 English Tutor 25
สมัครได้
3
6 Knowledge Search 25
สมัครได้
16
7 Speak up 25
สมัครได้
24
8 Staff เชียร์ 90
สมัครได้
12
9 กองร้อยพิเศษ 25
สมัครได้
14
10 เกมคณิตศาสตร์ 25
สมัครได้
20
11 เกาหลี๊ เกาหลี 50
ปิดรับสมัคร
50
12 ครอสเวิร์ดคำไทย 50
สมัครได้
3
13 คลินิก IT 51
ปิดรับสมัคร
50
14 เชียร์ 0
ปิดรับสมัคร
616
15 ซูโดกุ 25
สมัครได้
11
16 ดนตรีไทย 50
สมัครได้
15
17 เด็กดี V - Star 25
สมัครได้
15
18 ตะกร้อ 26
ปิดรับสมัคร
26
19 ท่องเที่ยวทั่วไทย 25
ปิดรับสมัคร
25
20 ท่องโลกสารคดี 50
ปิดรับสมัคร
50
21 ทูบีนัมเบอร์วัน 110
สมัครได้
71
22 เทคโนโลยีการศึกษา 50
สมัครได้
49
23 นักกฏหมาย 25
ปิดรับสมัคร
23
24 นักคอมพิวเตอร์ 25
ปิดรับสมัคร
25
25 นักธุรกิจน้อย 25
ปิดรับสมัคร
23
26 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 50
ปิดรับสมัคร
50
27 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 25
สมัครได้
4
28 นันทนาการ 25
ปิดรับสมัคร
23
29 นาฏศิลป์ 25
ปิดรับสมัคร
24
30 นานาภาษาไทย 50
สมัครได้
20
31 บาสเกตบอล 25
ปิดรับสมัคร
25
32 ประดิดประดอย 25
ปิดรับสมัคร
25
33 ประดิษฐ์อักษรศิลป์ 25
ปิดรับสมัคร
25
34 เปตอง 25
ปิดรับสมัคร
28
35 พจนานุกรมภาพ 25
สมัครได้
4
36 พับกระดาษ 25
ปิดรับสมัคร
25
37 พิมพ์ดอทคอม 50
ปิดรับสมัคร
50
38 พุทธธรรม 50
ปิดรับสมัคร
50
39 ฟุตบอล 25
ปิดรับสมัคร
26
40 ภาษาจีนสุขสันต์ Happy Chinese 25
ปิดรับสมัคร
25
41 ภูมิปัญญาไทย 25
ปิดรับสมัคร
25
42 โยธวาทิต 50
สมัครได้
35
43 รักการออม 50
ปิดรับสมัคร
50
44 รักการอ่าน 75
ปิดรับสมัคร
75
45 รักษ์ต้นไม้ 25
ปิดรับสมัคร
25
46 รักษ์ไทย 25
สมัครได้
17
47 รักษาดินแดน (รด.) ม.4 300
สมัครได้
140
48 รักษาดินแดน (รด.) ม.5 300
สมัครได้
124
49 รักษาดินแดน (รด.) ม.6 300
สมัครได้
101
50 รักสุขภาพ 50
ปิดรับสมัคร
50
51 วงดนตรีสตริง 50
สมัครได้
29
52 วอลเลย์บอล 50
สมัครได้
39
53 วิทยาศาสตร์หรรษา 100
สมัครได้
40
54 ศิลปะ 150
ปิดรับสมัคร
150
55 สคบ. และ อย.น้อย 25
ปิดรับสมัคร
25
56 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 25
ปิดรับสมัคร
25
57 สนุกกับสังคม 25
สมัครได้
10
58 สนุกคิด สนุกทำ 25
ปิดรับสมัคร
25
59 สนุกดอทคอม 50
ปิดรับสมัคร
50
60 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 50
สมัครได้
17
61 สวดมนต์ไหว้พระ 35
สมัครได้
30
62 TR Logic Games 25
สมัครได้
23
63 สอวน.เคมี 25
สมัครได้
10
64 สะพานสู่ฝัน 50
สมัครได้
46
65 เสวนาภาษาวิทยาศาสตร์ 50
สมัครได้
26
66 หนังสือเล่มเล็ก 25
สมัครได้
24
67 หมอดินน้อย 50
สมัครได้
36
68 หมากกระดาน 50
ปิดรับสมัคร
50
69 หมากรุกไทย 25
ปิดรับสมัคร
25
70 หมากล้อม 25
ปิดรับสมัคร
25
71 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 25
ปิดรับสมัคร
25
72 อยู่อย่างเกษตร 25
ปิดรับสมัคร
24
73 อากาศยานวิทยุบังคับ 25
ปิดรับสมัคร
25
74 อ่านเสริมเพิ่มปัญญา 25
ปิดรับสมัคร
25
75 อินไซด์ฮอลลีวู๊ด 50
ปิดรับสมัคร
51
76 Dream Team 25
สมัครได้
12
77 สื่อวิทย์ คิดสนุก 25
สมัครได้
1

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th