ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม อนุรักษ์เพลงยุค 90
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
โชคชัย ไกรยศ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 30
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 30
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25847 ปริศนา โพธิ์ทองนาค 5/8 2019-05-30 10:00:51
2 26380 ขวัญจิรา รัตนะติสร้อย 5/5 2019-05-30 09:10:37
3 26383 ณัฐณิชา ทารักษา 5/5 2019-05-30 09:09:32
4 26396 สุดารัตน์ สาระ 5/5 2019-05-30 09:08:31
5 29227 จักรกฤษ ทองเพ็ญ 5/8 2019-05-29 08:38:53
6 26796 ชฎา ดิษฐเกษร 5/8 2019-05-29 08:38:44
7 26653 ปฏิภาณ อินทรอ่ำ 5/8 2019-05-29 08:38:07
8 29231 สุรพงศ์ สารคร 5/8 2019-05-29 08:37:24
9 26300 สุนันท์ ประกอบผล 5/8 2019-05-29 08:36:17
10 29273 ชนิสรา ปุราณานันท์ 5/8 2019-05-29 08:36:17
11 26536 ภัทรวดี คงตระกูล 5/8 2019-05-29 08:36:11
12 26771 ณหทัย กันต์สุ่ม 5/8 2019-05-29 08:36:03
13 29221 ธีราพร พูนดี 5/8 2019-05-29 08:33:09
14 29226 สุจิรา ฟักสุงเนิน 5/8 2019-05-29 08:31:56
15 29223 พลอยไพลิน ระมั่งทอง 5/8 2019-05-29 08:31:14
16 26453 สิดาพร สาดพุ่ม 5/8 2019-05-29 08:29:53
17 29222 ปฏิพร โยมา 5/8 2019-05-29 08:18:15
18 26549 ไกรสิทธิ แจ่มจันทร์ 5/8 2019-05-29 08:13:45
19 29219 กิตติกา แก้วประดับ 5/8 2019-05-29 08:09:23
20 26718 กฤษณา อ้อยขาว 5/8 2019-05-29 08:08:42
21 26390 วรรณวิษา ภูผาจง 5/8 2019-05-29 07:52:44
22 29224 ภัทรลดา ตรวจมรรคา 5/8 2019-05-29 07:52:23
23 26303 อมรกานต์ มังคลาด 5/8 2019-05-29 07:51:52
24 26393 ศศิรภา วรณัฐอรชา 5/8 2019-05-29 07:49:39