ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นิธิพัฒน์ ปรีชาชาญ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28967 ศิริโชค ศึกษาศิลป์ 2/11 2019-05-24 19:22:44
2 28733 สิริทรัพย์ ขอพ่วงกลาง 2/5 2019-05-24 19:22:19
3 28931 วิศรุต สุขสมาน 2/10 2019-05-24 19:20:52
4 28926 ณัฐวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ 2/5 2019-05-24 19:19:00
5 27621 รินรดา บุญสมพงศ์ 4/10 2019-05-24 19:18:12
6 28763 ชนน สามรวม 2/14 2019-05-24 18:52:24
7 29073 จักรพันธ์ จินะสาม 2/9 2019-05-24 18:43:51
8 28308 ธันวา คมคุณ 3/11 2019-05-24 18:24:58
9 28966 วรินทร ชื่นภิรมย์ 2/12 2019-05-24 18:04:44
10 27412 ปิ่น ศรีไชยนิวาศน์ 4/14 2019-05-24 17:17:11
11 27427 กรวิชญ์ แดงอินทร์ 4/10 2019-05-24 17:14:29
12 29899 จิรโชติ คงเจริญโภช 1/14 2019-05-24 17:12:30
13 29912 รพีพัฒน์ ห้องสวัสดิ์ 1/14 2019-05-24 17:12:28
14 27406 ทักษพร โพธิ์ทิพย์ 4/9 2019-05-24 17:11:36
15 27405 ดลญา ป้อมทรัพย์ 4/9 2019-05-24 17:10:50
16 27212 ณัฐพร เงินกระแชง 4/7 2019-05-24 17:08:52
17 27311 ชุตินันท์ คงถาวร 4/9 2019-05-24 17:08:13
18 28306 ธนดุล เที่ยงตรง 3/11 2019-05-24 16:38:04
19 28307 ธราเทพ สุดมี 3/11 2019-05-24 16:33:55
20 29075 ธเนศ เงินแก้ว 2/12 2019-05-24 16:32:53
21 28295 กิตติธัช มากทอง 3/11 2019-05-24 16:30:19
22 28298 ชัยสิทธิ์ บุญหนัก 3/11 2019-05-24 16:28:37
23 28857 กวินธิตา แย้มเนตร 2/6 2019-05-24 16:13:02
24 28997 ณัฐพงศ์ คงสามารถ 2/6 2019-05-24 15:45:07
25 29004 ภาณุพงศ์ สิงห์สุวรรณ 2/6 2019-05-24 15:44:40
26 28970 สหรัฐ พลอยสมบุญ 2/6 2019-05-24 15:41:00