ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ชุมนุมบาสเกตบอล
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ธนชัย สืบมาก
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29028 บูรยา คงชอบ 2/13 2019-05-31 08:56:38
2 28223 ชยุตรา เพียรงาม 3/10 2019-05-31 08:56:05
3 28236 นิลาวัลย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3/10 2019-05-31 08:53:43
4 29512 ศิขัณฑ์ จงจิราพัชรชยุต 1/5 2019-05-30 08:15:27
5 29463 บวรวิทย์ ฉิมป้อง 1/4 2019-05-30 08:15:27
6 29129 ศิวกร ทองดอนแฝง 2/7 2019-05-29 19:11:46
7 28956 จิรพนธ์ บัวประดิษฐ์ 2/14 2019-05-29 18:25:52
8 28960 ธีรภัทร์ พรานเจริญ 2/6 2019-05-29 16:57:26
9 29382 ศุภวิชญ์ ทรัพย์น้อย 1/2 2019-05-29 14:19:49
10 29959 อมรเทพ ไพพา 1/15 2019-05-29 12:13:14
11 29114 แทนคุณ ตันเจริญผล 2/15 2019-05-29 11:39:09
12 29122 ปุณณวิทย์ แสวงดี 2/6 2019-05-29 11:38:25
13 29128 ศรันย์ ถุนนอก 2/14 2019-05-29 11:38:20
14 29380 ฐณวัฒน์ ก้อนคำ 1/2 2019-05-29 11:31:26
15 28196 ชัชวาล ศาสตร์สาระ 3/9 2019-05-29 08:50:29
16 28193 กันตพงษ์ บุญเจริญ 3/9 2019-05-28 19:32:32
17 29046 ฐานทัพ บัวชุม 2/13 2019-05-28 16:30:40
18 28640 กฤษดา ทรัพย์โสภณ 2/10 2019-05-28 15:20:37
19 29014 อธิป เทศมหา 2/9 2019-05-28 13:54:43
20 28207 ภัทรธร พิมพ์สมุทร 3/9 2019-05-28 13:40:14
21 28200 ปรัชญาธร คำป้อง 3/9 2019-05-28 13:39:40
22 28299 ณฐภัทร ถาวรผล 3/11 2019-05-28 13:38:51
23 28294 กิตติคุณ บุญเกื้อ 3/11 2019-05-28 13:37:40
24 28349 ณัฐชนน พรบสมัย 3/12 2019-05-28 13:30:40
25 28346 กิตติพัฒน์ พูลจันทร์ 3/12 2019-05-28 13:30:34