ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม คุณนายตื่นสายพาเพลิน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วสุณีพร จิตรมั่น
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29586 ธนทรัพย์ หมั่นเพียร 1/7 2019-05-31 19:24:51
2 27923 ณัฏฐณิชา แก้วรัตน์ 3/4 2019-05-31 09:25:50
3 27945 อารากรณ์ คำบุบผา 3/4 2019-05-31 09:21:55
4 29578 กิตติพงษ์ เนตรนพรัตน์ 1/7 2019-05-31 09:19:53
5 27934 พิมพ์ญาดา ใจบุญมาก 3/4 2019-05-31 09:19:32
6 27939 วิชญาดา ปิ่นแก้ว 3/4 2019-05-31 09:17:46
7 29954 ภัทรพล มูลเเวง 1/15 2019-05-31 08:48:59
8 29741 เเก้วขวัญ มุ่งอ้อมกลาง 1/11 2019-05-25 11:41:18
9 29949 ธนัท เจริญเนตร 1/15 2019-05-25 07:45:58
10 29460 ธนากร เหล่าธง 1/4 2019-05-24 20:18:05
11 29706 ธัญชนก รามคำแหง 1/10 2019-05-24 19:01:50
12 29446 วีนัส วงค์ครุฑ 1/4 2019-05-24 18:26:21
13 29753 พิมภัตรา งามยิ่ง 1/11 2019-05-24 18:16:02
14 29790 จารุวรรณ เงินอ่อน 1/12 2019-05-24 18:13:29
15 29789 ขวัญพร ชูประทุม 1/12 2019-05-24 16:29:48
16 29793 ธนธรณ์ ชูพันธ์ 1/12 2019-05-24 16:29:47