ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม กีฬาเทเบิลเทนนิส
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ณัฐพงศ์ สายสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28096 ธนกฤต ตีระเจริญ 3/7 2019-05-31 08:49:51
2 28574 ภูเดชา หมั่นนิยม 2/1 2019-05-24 15:24:53
3 25617 ธนกร ศรีสุข 6/9 2019-05-24 15:23:23
4 28327 เบญจมาศ สุขสุเมฆ 3/12 2019-05-24 15:22:03
5 29318 ณัฏฐวรรณ ศรีอินทรสุทธิ์ 1/1 2019-05-24 15:22:03
6 29509 วรัญชัย ลิ้มทอง 1/5 2019-05-24 15:20:55
7 29682 ชยพล ทองบรรจบ 1/9 2019-05-24 15:20:32
8 28812 รัตนชัย สุพรรณเนียม 2/15 2019-05-24 15:20:21
9 28215 สิริโชค เสนชัย 3/9 2019-05-24 15:20:04
10 25967 ณัฐวัฒ จูบ้านพร้าว 6/9 2019-05-24 15:19:50
11 25514 ณัฐพร เรียนดารา 6/9 2019-05-24 15:19:48
12 28811 รพีภัทร พลสินพยัคฆ์ 2/12 2019-05-24 15:19:45
13 28106 ภัทรมงคล สิงห์โต 3/7 2019-05-24 15:19:06
14 29508 วรวุฒิ เอมดี 1/5 2019-05-24 15:18:29
15 28198 นพดล เดชดัด 3/9 2019-05-24 15:18:15
16 25968 ณัฐวุฒิ จูบ้านพร้าว 6/9 2019-05-24 15:17:43
17 28582 อมรพงศ์ โพธิ์ศรีทอง 2/1 2019-05-24 15:15:55
18 26030 วรัตถ์ ทุมจิ๋ว 6/9 2019-05-24 15:15:48
19 28684 ธนภัทร ปรีเปรม 2/15 2019-05-24 15:13:57
20 28798 ณัฐพล ครุฑทา 2/4 2019-05-24 15:11:07
21 29561 สิรภัทร ทองนพคุณ 1/6 2019-05-24 15:10:08
22 29077 นราวิชญ์ รกรากทอง 2/7 2019-05-24 15:07:06
23 28214 สิทธิศักดิ์ สินธ์สมุทร 3/9 2019-05-24 15:04:20
24 28204 พุฒิพงศ์ กล่อมวิญญา 3/9 2019-05-24 15:03:38