ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เทคโนโลยีการศึกษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย
2
เกียรติศักดิ์ นอขุนทด
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29047 ณัฐดนัย ด้วงคต 2/13 2019-05-31 09:34:12
2 29093 อภิสิทธิ์ สืบพันธ์ 2/15 2019-05-31 09:29:53
3 29304 สัจจพงษ์ เพกอง 2/15 2019-05-31 09:29:50
4 28724 ชนะชัย ตรีโภคา 2/10 2019-05-31 09:29:20
5 29939 กฤษ์มงคล ประดับ 1/15 2019-05-31 09:02:17
6 29914 รุ่งเรือง สิงห์เกื้อ 1/14 2019-05-29 15:34:48
7 29054 สิรภัทร เวียงนนท์ 2/13 2019-05-27 11:42:16
8 29947 ณัฏฐวัฒน์ อ่วมกลิ่น 1/15 2019-05-27 07:23:39
9 29944 จิรายุ มณีเลิศ 1/15 2019-05-27 07:16:37
10 29917 อลงกรณ์ ภูสุวรรณ์ 1/14 2019-05-26 07:20:22
11 29076 นพดล ลัคนาทิน 2/4 2019-05-25 12:47:43
12 28995 กันตภูมิ วัฒนวิพัฒน์ 2/11 2019-05-25 12:47:11
13 29091 สิรวิชญ์ เพวงค์ 2/11 2019-05-25 12:46:20
14 29825 วลีด วรรณศรี 1/12 2019-05-24 22:11:50
15 29377 กฤติเดช รักประสงค์ 1/2 2019-05-24 21:38:13
16 29588 ปณภัส เอียมเสริม 1/7 2019-05-24 19:29:10
17 29948 เทพนรินท์ รอดอ่อน 1/15 2019-05-24 18:14:11
18 29005 ภาสวิชญ์ พระทอง 2/11 2019-05-24 17:03:55
19 29065 ศศิธร ทวีศักดิ์ 2/12 2019-05-24 15:54:02
20 27216 นริศรา น้อยใสย์ 4/2 2019-05-24 15:32:41