ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ท่องโลกสารคดี
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นราธิป พรรณหาญ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28745 ภัทรธิดา สุภาพ 2/4 2019-05-24 15:53:16
2 26319 ปัณณวัฒน์ กุลวงษ์ 5/10 2019-05-24 15:45:52
3 26457 ณัฐวุฒิ แสงรัตน์ 5/7 2019-05-24 15:42:07
4 29113 ณชพล ทรงเจริญ 2/4 2019-05-24 15:40:49
5 28759 กิตติกวิน เรืองพิศาล 2/4 2019-05-24 15:39:31
6 29687 นรินทร ปกป้อง 1/9 2019-05-24 15:35:49
7 29006 ภูริณัฐ ศรีดำวงษ์ 2/7 2019-05-24 15:32:07
8 29182 วุฒิภัทร แก้วไพฑูรย์ 5/3 2019-05-24 15:32:04
9 28999 ธนคมน์ สดีเดช 2/7 2019-05-24 15:31:42
10 26830 ปวีณ์สุดา รุ้งรุ่งเรือง 5/3 2019-05-24 15:31:40
11 26399 กิตติธร กันทุกข์ 5/8 2019-05-24 15:31:16
12 26837 รัตนวลี ทับทิมไทย 5/3 2019-05-24 15:31:08
13 26835 เพชรลดา ขำเพ็ง 5/3 2019-05-24 15:29:40
14 29689 ปัณณวัฒน์ น้อยสุทธิ์ 1/9 2019-05-24 15:27:48
15 26416 พงศ์พิรัชย์ หนูปั้น 5/8 2019-05-24 15:27:29
16 26305 กมลชัย ชัยชะนะ 5/10 2019-05-24 15:26:47
17 27942 สุภัคภรณ์ เพ่งสุวรรณ 3/4 2019-05-24 15:26:33
18 29274 เจริญชัย เสวิกุล 5/8 2019-05-24 15:26:17
19 28050 ณัฐนันท์ ปิ่นมี 3/6 2019-05-24 15:24:14
20 26484 นฤดี น้อยสุทธิ์ 5/3 2019-05-24 15:24:03
21 28061 สุรเชษฎ์ หล่อนน้อย 3/6 2019-05-24 15:22:29
22 26304 อารีรัตน์ ศรีสมุทร์ 5/10 2019-05-24 15:21:55
23 27919 กัญญาลักษณ์ แก้วทรัพย์ 3/4 2019-05-24 15:20:30
24 27937 รัชนก ศรีเพ็ชร์ 3/4 2019-05-24 15:18:12
25 29118 นวพล ทวิชอบเจริญ 2/7 2019-05-24 15:01:23