ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม โต้คารมมัธยมศึกษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
อรสุมา ถาวรสุขอนันต์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29142 ปุญญิศา ล.ไพบูลย์ 5/1 2019-05-24 15:04:26