ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ฉวีวรรณ อยานนท์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29541 จิรภัทร อินอ่อน 1/6 2019-05-25 11:14:33
2 29349 กชพรรณ อุตธรรมชัย 1/2 2019-05-24 20:03:59
3 26259 ศุภกานต์ นิกาญจน์กูล 5/4 2019-05-24 19:49:38
4 29378 กานตธี เจมส์ ดาวนีย์ 1/2 2019-05-24 19:42:44
5 27988 พลอยนภา ห่วงรักษ์ 3/5 2019-05-24 17:07:08
6 28003 อรอุมา ช่างปลูก 3/5 2019-05-24 17:03:43
7 28653 ภูริธัตต์ คิดการ 2/8 2019-05-24 16:45:03
8 26268 ธนภัทร ดวงตา 5/6 2019-05-24 15:49:16
9 28642 จีรศักดิ์ เจริญผล 2/10 2019-05-24 15:48:14
10 29325 มนัญญา คชาศักดิ์ 1/1 2019-05-24 15:46:58