ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Cover cos
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ชลธร รวมธรรม
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ดี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26834 พิชชากร ซึงรุ่งโชติ 5/9 2019-05-31 19:06:47
2 29974 อลิชา จิรเจริญเวศน์ 4/2 2019-05-28 12:36:18
3 27108 กุสุมา ตั้งเจริญ 4/3 2019-05-28 12:29:53
4 29969 กิ่งกาญจน์ กุ๊กพรม 4/2 2019-05-28 12:28:57
5 27357 ชนาภา ณัฐวุฒิศักดิ์ 4/4 2019-05-28 12:28:36
6 27080 นิภารัตน์ คำสามปอน 4/5 2019-05-28 12:21:29
7 29971 ฐิตาภา มากทุ่งคา 4/2 2019-05-28 12:16:34
8 27363 ณัฐกาญจน์ ทิพยบุญนนท์ 4/3 2019-05-28 12:15:38
9 27077 ธูปหอม พิจารณ์ 4/2 2019-05-28 12:14:26
10 29196 อัจฉราภรณ์ เมืองคำ 5/5 2019-05-28 12:12:53
11 30016 พัณณิน เขียวอ่อน 4/6 2019-05-28 12:10:57
12 29968 กรกนก บำรุงนา 4/2 2019-05-28 12:09:25
13 30012 ดวงกมล รื่นรมย์ 4/6 2019-05-28 12:07:09
14 27475 ศิรินทรา ประกายพฤษ 4/2 2019-05-28 12:03:41
15 26724 ณัฐทิกา เพียรงาม 5/9 2019-05-28 12:00:17
16 27464 ภัสวรรณ ดัสกร 4/2 2019-05-28 12:00:02
17 27172 สิริวรรณ เกตุเอี่ยม 4/2 2019-05-28 11:59:37
18 26723 โซเฟีย คอนดูรโร่ 5/7 2019-05-28 11:59:35
19 27476 ศุภิสรา ท้วมสมบูรณ์ 4/2 2019-05-28 11:59:24
20 27462 พรนภัส อุดาแก้ว 4/2 2019-05-28 11:57:57
21 29973 วีรดา คล้ำเงิน 4/2 2019-05-28 11:53:11