ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม คณิตคิดสนุก
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ศุภวรรณ อนุตระกูลปฏิภาณ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29601 สาธิต เพิ่มผล 1/7 2019-06-07 08:47:22
2 29127 เพทาย มีเอี่ยม 2/12 2019-05-31 15:51:06
3 29125 พีรวิชญ์ ธรรมกุล 2/7 2019-05-24 19:36:12
4 29817 ธานาวุฒิ ปุยทอง 1/12 2019-05-24 19:23:24
5 27914 สัสดี สดใส 3/3 2019-05-24 17:05:55
6 27871 กุลธิดา ขอนแก้ว 3/3 2019-05-24 15:37:03
7 27885 ธัญญวรรณ ทูลกสิกร 3/3 2019-05-24 15:35:00
8 27910 ไพรวัลย์ เจียมกุล 3/3 2019-05-24 15:31:33
9 27917 อินทัช โคกทอง 3/3 2019-05-24 15:31:04
10 27905 ณัฐพงษ์ ลิ้มไทย 3/3 2019-05-24 15:25:01
11 27906 ทัศน์ภูมิ นิลพลอย 3/3 2019-05-24 15:17:59
12 27915 หฤทศ์ชนน สุกุณา 3/3 2019-05-24 15:10:18