ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม What do you mean
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
กตัญญู ธงเงิน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29313 ปนัดดา หุนติราช 6/2 2019-05-29 11:58:44
2 28440 อารียา สายหวาน 6/3 2019-05-29 07:45:42
3 25803 ประภาพรรณ พิศงาม 6/3 2019-05-29 03:27:08
4 26050 พิมพ์พิศา เอฬกานนท์ 6/3 2019-05-28 19:24:18
5 26041 ณัฐวิภา พินดิษฐ์ 6/3 2019-05-28 19:09:38
6 25557 มะลิวัลย์ แซ่อึ้ง 6/3 2019-05-28 17:13:08
7 28021 ชาณิดา จันทร์แต่งผล 3/6 2019-05-28 17:08:27
8 28433 อุษณีษ์ สอนศรี 6/2 2019-05-28 15:40:55
9 25846 ปริยาภัทร บุญเรือง 6/2 2019-05-28 15:40:06
10 25541 ณิชาพัชร์ ทุมแก้ว 6/2 2019-05-28 15:39:23
11 25551 เปรมมิกา อึ้งเซ้ง 6/3 2019-05-28 14:50:57
12 25797 บัณฑิตา เอกดิลก 6/2 2019-05-28 12:51:38
13 28547 อรณิชา มนิสสา 6/2 2019-05-28 12:32:02
14 28434 วรพล กาลัยมณี 6/2 2019-05-28 12:22:41
15 25790 ชณิชา จันทร์แต่งผล 6/2 2019-05-28 12:22:13
16 28430 พิมพ์พิศา มะโนกิตติกุล 6/2 2019-05-28 12:16:40
17 25705 ศุภิสรา พัฒฉิม 6/2 2019-05-28 12:16:03
18 25796 นันทมล ลีลาพีรพงศ์ 6/3 2019-05-28 12:12:02
19 25552 พรทิพย์ ภักดีวิวัฒนกุล 6/3 2019-05-28 12:10:45
20 25546 นฤมล ทองเชื้อ 6/2 2019-05-28 12:10:04