ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม แอนนิเมชั่น
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
กรรณิการ์ ปัญญาดี
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29822 โยธิน พรหมสุรินทร์ 1/12 2019-05-31 09:08:19
2 29547 เดโชชัย แห้วดี 1/6 2019-05-31 08:36:53
3 29532 เพชรลดา เผ่าผม 1/6 2019-05-29 21:22:53
4 29337 ธนกฤต ก่อเจริญกุล 1/1 2019-05-29 11:36:23
5 29342 พชรพงษ์ บัวสีแดง 1/1 2019-05-28 21:07:59
6 29381 ณฐพล ทองดี 1/2 2019-05-28 20:14:50
7 29322 ปัณฑารีย์ รักเดช 1/1 2019-05-28 16:18:09
8 29338 ธัญกร กิตติสกล 1/1 2019-05-28 16:16:29
9 29637 ณัฐดนัย ผิวผ่อง 1/8 2019-05-28 12:05:57
10 29633 กฤษฎ์ จันทร์คง 1/8 2019-05-28 12:04:45
11 29636 ชัยพล บุญฤทธิ์ 1/8 2019-05-28 12:04:06
12 29638 ณัฐพงศ์ แสนรัตน์ 1/8 2019-05-28 12:03:58
13 29641 นันต์ฐวัฒน์ อุตม์อ่าง 1/8 2019-05-28 12:02:11
14 29379 กีรติ เสียงเพราะ 1/2 2019-05-28 12:00:40
15 29882 ธัญพร ยานะ 1/14 2019-05-28 11:21:22
16 29877 กิติยาภรณ์ คำแปงตัน 1/14 2019-05-28 11:20:35
17 29883 นลินทิพย์ เข็มทอง 1/14 2019-05-28 11:20:03
18 29890 พัชริดา พวงเเจ่ม 1/14 2019-05-28 11:18:58
19 29486 ธวรรษวรรณ เจริญจันทร์ 1/5 2019-05-28 11:09:10