ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ห้องสมุด
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
เขมจิรา มณีขัติย์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29391 ชัชฎาภรณ์ คำแก้ว 1/3 2019-05-24 15:45:33
2 26024 พัฒนพงษ์ นรสิทธิ์ 6/9 2019-05-24 15:45:14
3 29079 ภราวุฒิ สุขเกิด 2/4 2019-05-24 15:45:07
4 28291 อนุรดี โต๊ะมิ 3/11 2019-05-24 15:45:02
5 25871 ธนบดินท์ วัฒถากูล 6/9 2019-05-24 15:44:59
6 25513 ณภัทร ภายวัน 6/9 2019-05-24 15:44:45
7 29078 ปฐวี บุญนะ 2/4 2019-05-24 15:44:18
8 28280 พรศิริ สุทธิ 3/11 2019-05-24 15:44:11
9 26027 ไพรวัลย์ มารศรี 6/9 2019-05-24 15:43:58
10 25926 ธนัชพันธ์ ภักดีวงษ์ 6/9 2019-05-24 15:43:45
11 29392 ณธภัทร เกียรติศิริ 1/3 2019-05-24 15:43:20
12 29362 พัชราภา บุญโสม 1/2 2019-05-24 15:41:58
13 28089 คมเดช คงโพธิ์ 3/7 2019-05-24 15:41:27
14 29367 มนัสวี สร้อยม่วง 1/2 2019-05-24 15:39:10
15 28267 เกศยา เนียมจ้อย 3/11 2019-05-24 15:37:55
16 29563 เกวรินทร์ วงษ์สมบัติ 1/7 2019-05-24 15:37:27
17 28104 พันธกานต์ จันทสีร์ 3/7 2019-05-24 15:37:13
18 28919 ศุภัคชญา สุกุณา 2/8 2019-05-24 15:36:56
19 29320 ณัฐวดี พันธ์พาห์ 1/1 2019-05-24 15:36:52
20 28290 อธิตญา นอบน้อม 3/11 2019-05-24 15:34:52
21 28546 อรอุมา มนิสสา 3/11 2019-05-24 15:34:27
22 28800 ธนากรณ์ นาชัยเวียง 2/9 2019-05-24 15:32:31
23 29098 จีรนันท์ สุขประเสริฐ 2/15 2019-05-24 15:32:21
24 29099 ธัญญ์นรี ใบกุหลาบ 2/15 2019-05-24 15:31:33
25 28975 อนุชิต เนตรรัตนะ 2/9 2019-05-24 15:12:07
26 29104 พรปวีณ์ นวลเเย้ม 2/15 2019-05-24 15:02:09