ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
บุษยา การสามารถ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20 (เต็ม)
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30078 นพมาศ ดีละมัย 4/13 2019-05-31 08:33:38
2 30100 ยุติธรรม การสมดี 4/14 2019-05-28 06:14:46
3 29516 อติเทพ วงษ์ภักดี 1/5 2019-05-25 11:39:21
4 29889 พัชรานันท์ อรัญโสตร 1/14 2019-05-24 21:36:03
5 26065 จิรายุ เจมมี่ เรนเดลล์ 6/6 2019-05-24 15:22:22
6 25913 ศิริรัตน์ หยวกทองหลาง 6/4 2019-05-24 15:22:13
7 25664 สาริกา พูนยศ 6/5 2019-05-24 15:21:20
8 25454 ธนภรณ์ วังเย็น 6/4 2019-05-24 15:21:19
9 27007 ดำรงฤทธิ์ มีระลึก 6/5 2019-05-24 15:20:39
10 26082 สาริน สุทธิยาพิวัฒน์ 6/11 2019-05-24 15:19:30
11 25851 พิชาภรณ์ แสงเลิศ 6/5 2019-05-24 15:19:09
12 25507 สุพิชญา ประมาณเมือง 6/4 2019-05-24 15:18:45
13 25766 นพนนท์ พงษ์พานิช 6/8 2019-05-24 15:18:27
14 25666 อภัสรา ฮวบเอี่ยม 6/4 2019-05-24 15:16:19
15 27001 วิษณุ อัศวมนตรีกุล 6/4 2019-05-24 15:15:17
16 25657 มานิชยา วงศ์ศิริศิลป์ 6/5 2019-05-24 15:12:59
17 25822 จักรกฤษณ์ แสงทอง 6/4 2019-05-24 15:12:05
18 25508 สุมลรัตน์ วงษ์กวน 6/5 2019-05-24 15:11:47
19 25988 คริสตินันท์ เลิศโยธารงค์ 6/5 2019-05-24 15:10:54
20 25957 อาภาภัทร สุขเจริญ 6/6 2019-05-24 15:07:39
21 25463 สาริศา จุลจงกล 6/5 2019-05-24 15:07:26
22 25668 อักษราภัค พิริยะเวช 6/5 2019-05-24 15:04:11
23 25636 กรวรรณ สุขแก้ว 6/6 2019-05-24 15:02:52
24 25661 วริศรา อุ่มบางตลาด 6/5 2019-05-24 15:01:59