ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม พับเหรียญโปรยทาน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ณัฏฐ์วรินท์ บุญราศรี
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29086 ศราวุฒิ นุยภูเขียว 2/4 2019-05-24 15:54:30
2 28743 ปาริฉัตร เพลัย 2/11 2019-05-24 15:54:09
3 29100 นัฐวดี ทรัพย์เพชร 2/4 2019-05-24 15:52:08
4 29431 กชกร ณะลาโต 1/4 2019-05-24 15:52:07
5 28982 ณัฐธิดา ขุนทอง 2/15 2019-05-24 15:51:19
6 28742 บุณยานุช ศรีนาค 2/15 2019-05-24 15:49:06
7 29360 พัชนันท์ พุกนัด 1/2 2019-05-24 15:47:18
8 29373 สิริรัช ภะวะ 1/2 2019-05-24 15:45:02
9 28740 ณัชพร แสงทอง 2/6 2019-05-24 15:44:02
10 28748 รัตตวัลย์ พลับกระสงค์ 2/12 2019-05-24 15:43:57
11 28741 ทิพยดา บุญหล้า 2/9 2019-05-24 15:43:17
12 28824 ณัฐสิตาพัชร กสิบุตร 2/3 2019-05-24 15:41:32
13 29405 อารยา ทับวิชิน 1/3 2019-05-24 15:41:29
14 28835 สุวพัชร เลื่อนทอง 2/3 2019-05-24 15:39:52
15 27565 ศิริวรรณ ศรีวงศ์พรหม 4/10 2019-05-24 15:39:15
16 28859 ชัญยชนก ใจจุ่ม 2/9 2019-05-24 15:36:03
17 27562 ภัทรานิษฐ์ ราโรจน์ 4/6 2019-05-24 15:35:49
18 29719 สุพรรษา กลั่นบุบผา 1/10 2019-05-24 15:32:07
19 28252 แสงดาว ศรีนวลอ่อน 3/10 2019-05-24 15:30:03
20 28040 สายไหม วรรณสา 3/6 2019-05-24 15:29:22
21 28248 สรชา ขำประสิทธิ์ 3/10 2019-05-24 15:28:05
22 28029 นภสร ดำเนินวงศ์วาน 3/6 2019-05-24 15:26:16
23 28239 ปิยธิดา ดาวอู๊ด 3/10 2019-05-24 15:24:40
24 29715 วรดา ศรีเทพ 1/10 2019-05-24 15:15:58
25 28044 สุพรรณหงส์ สิทธิเสถียร 3/6 2019-05-24 15:04:14