ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม โลกรอบรู้หรรษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วาสนา วิเศษสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29469 วรโชติ มีกุล 1/4 2019-05-31 09:24:42
2 29467 มงคล สุขีนุ 1/4 2019-05-31 09:23:06
3 29471 วีระพงษ์ มาสี 1/4 2019-05-25 17:09:13
4 30023 สรสักดิ์ ทะวรสันต์ 4/6 2019-05-24 22:18:16
5 28761 จิรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง 2/11 2019-05-24 21:14:33
6 28968 ศุภกร สุกหอม 2/7 2019-05-24 21:09:44
7 27823 คิมหันต์ พุดซ้อน 3/1 2019-05-24 20:01:39