ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ภาษาพาแซ่บ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ปวีณา ประมูลพงศ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29511 วัณณุวรรธน์ อรุณพันธ์ 1/5 2019-05-24 19:28:39
2 29365 ภาณญาดา สายหยุด 1/2 2019-05-24 17:53:29
3 29439 ธนัทธ์นันท์ สุขเอี่ยม 1/4 2019-05-24 17:38:38
4 29849 ภัคธีมา เรณางกูล 1/13 2019-05-24 17:02:23
5 29477 เกณิกา เจสสิก้า เรนเดลล์ 1/5 2019-05-24 16:14:53
6 29796 ปุณณภา เรณางกูล 1/12 2019-05-24 16:04:54
7 29498 อาทิตยา คำลอย 1/5 2019-05-24 16:04:30
8 29101 ปานไพลิน ตะนัน 2/7 2019-05-24 15:59:23
9 29657 ธมนรัชต์ นพธนัชพงศ์ 1/9 2019-05-24 15:37:24
10 29675 อาภาสิริ วิริยะ 1/9 2019-05-24 15:37:19