ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นานาสาระคณิต
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วรุณยุภา เลื่อนแก้ว
2
เรณู บุญทัน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27879 ชลธิชา สาระ 3/3 2019-05-24 15:32:11
2 27896 วิชญาดา เปี่ยมอุดมสุข 3/3 2019-05-24 15:32:09
3 27877 ชนกพร บุญยนต์ 3/3 2019-05-24 15:31:46
4 27897 วิภาวรรณ แสงศรี 3/3 2019-05-24 15:30:53
5 27883 ทิพย์อำภา รามัญ 3/3 2019-05-24 15:14:13