ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นานาภาษาไทย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ชนาพร คงชาติ
2
สรารัตน์ เจียรทิพย์วิไล
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27489 ธนัทธาดา ศรีอุไร 4/9 2019-05-28 10:36:04
2 29283 ธนวุฒิ วิเศษวงษา 3/6 2019-05-27 08:12:15
3 29658 น้ำฝน ซ้อนเพ็ชร 1/9 2019-05-24 21:26:09
4 27525 ไกรสร ชาญสูงเนิน 4/9 2019-05-24 18:04:31
5 29027 บุญสิตา พึ่งเถื่อน 2/13 2019-05-24 17:02:01
6 29604 อนุชา ทองมาก 1/7 2019-05-24 16:18:33
7 28052 นัฐพงษ์ การสมบัติ 3/6 2019-05-24 16:03:37
8 28051 ธีรดา ทองเมืองหลวง 3/6 2019-05-24 16:03:28
9 28060 ศักดิ์พล ปลุกเศก 3/6 2019-05-24 16:03:00
10 28213 สรวิชญ์ บุญคงมี 3/9 2019-05-24 16:02:21
11 28182 พรสุดา หลอดแก้ว 3/9 2019-05-24 15:48:49
12 28186 รัตนาภรณ์ เรืองรัมย์ 3/9 2019-05-24 15:48:12
13 28172 ณัฏยา เจริญฉวีวรรณ 3/9 2019-05-24 15:47:24
14 28175 นันทิยา บุญอาจ 3/9 2019-05-24 15:46:58
15 28181 พรวิมน กิมใช่ย้ง 3/9 2019-05-24 15:46:01
16 28178 นุชนาถ ตอแก้ว 3/9 2019-05-24 15:44:58
17 26574 กรวรรณ ดอนสระ 5/7 2019-05-24 15:27:27
18 26824 ฐิติพร คูรณารักษ์ 5/7 2019-05-24 15:26:08
19 26823 เชษฐ์สุดา จะระคร 5/7 2019-05-24 15:23:23
20 29830 กมลลักษณ์ แย้มแก้ว 1/13 2019-05-24 15:12:39