ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักสืบกาลเวลา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จรรยา หนูตอ
2
พันธ์นุพงษ์ วงวาน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27902 อาริสา เวชศาสตร์ 3/3 2019-05-24 15:42:24
2 29425 ภูริภัทร กาศคำสุข 1/3 2019-05-24 15:41:03
3 28511 ณัฐนิชา โคตะมา 4/6 2019-05-24 15:39:49
4 28138 ภัทราพร ยอดสลุง 3/8 2019-05-24 15:39:44
5 27263 นัฏฐวรรณ แสวงดี 4/9 2019-05-24 15:37:20
6 30019 สแมนต้า มาร์เชล 4/6 2019-05-24 15:36:33
7 27083 ปุณิกา คุณวุฒิบวร 4/9 2019-05-24 15:36:30
8 26377 อมล มอญพูด 5/7 2019-05-24 15:35:32
9 26748 ชัยศักดิ์ เขียวสุข 5/5 2019-05-24 15:30:51
10 27312 ปาริชาติ ศิริคำ 4/2 2019-05-24 15:30:11
11 29428 วีรภาพ วรรณสุทธิ์ 1/3 2019-05-24 15:30:07
12 26463 นันทภพ อินนอก 5/4 2019-05-24 15:29:47
13 29237 เกตุธำรงค์ แซ่ตั้ง 5/9 2019-05-24 15:29:46
14 26747 จุลดิษฐ์ อุ่มวงค์ 5/9 2019-05-24 15:29:18
15 27921 ชาลิสา รกรากทอง 3/4 2019-05-24 15:27:49
16 26455 กิตติพศ บำเพ็ญสิน 5/7 2019-05-24 15:27:40
17 27938 วราภรณ์ ใจมั่น 3/4 2019-05-24 15:27:23
18 29218 วรปรัชญ์ สายพิมพ์ทอง 5/7 2019-05-24 15:26:56
19 27414 พรชิตา ศรีโสภา 4/11 2019-05-24 15:26:41
20 27425 สุภารัตน์ เกิดมั่งมี 4/6 2019-05-24 15:26:32
21 27770 ชลลดา ปานิเสน 4/6 2019-05-24 15:26:17
22 27324 สุภัทรตา เมรีศรี 4/10 2019-05-24 15:26:16
23 27210 ณัฐชญา วงนิลจันทร์ 4/10 2019-05-24 15:25:54
24 27413 ปิลันธนา ปุ่นหลั่ง 4/10 2019-05-24 15:25:51
25 26432 ณัฐธิดา ดีเจริญ 5/11 2019-05-24 15:25:51
26 26733 บุศรินทร์ จันทวงษ์ 5/5 2019-05-24 15:25:28
27 27932 พิจิตรา ขาวงาม 3/4 2019-05-24 15:25:19
28 27922 ชินบัญชร กุลเสวตร์ 3/4 2019-05-24 15:25:08
29 27931 พัชราภรณ์ พิณรัตน์ 3/4 2019-05-24 15:24:54
30 26720 ชนิกา บุญมีมา 5/5 2019-05-24 15:24:32
31 27936 ภริตา อุ่นจิตร์ 3/4 2019-05-24 15:24:17
32 29215 สุกฤตา บับพาน 5/7 2019-05-24 15:23:33
33 26736 ภรประภา เทศใจ 5/5 2019-05-24 15:23:26
34 27418 วันวิสา สนองคุณ 4/10 2019-05-24 15:23:06
35 25564 ศิริลักษณ์ จันทร์ดา 6/3 2019-05-24 15:21:34
36 26691 วรรณวิภา แสนสุทธิ 5/4 2019-05-24 15:19:47
37 25536 กัลยาณี บุญพึ่ง 6/3 2019-05-24 15:19:44
38 26734 พรรณิภา ศาสตร์ส่องวิทย์ 5/5 2019-05-24 15:18:48
39 26692 วรลักษณ์ ประชานันท์ 5/4 2019-05-24 15:18:43
40 25540 ณัฐธิดา น้ำคำ 6/3 2019-05-24 15:18:20
41 26527 ชญาดา แก้วซุง 5/11 2019-05-24 15:18:12
42 27904 คุณานนต์ แซ่ลี้ 3/3 2019-05-24 15:16:05
43 26544 หนึ่งฤทัย ทองอำไพ 5/11 2019-05-24 15:16:01
44 25561 วรรณฐิตา ตาลประเดิม 6/3 2019-05-24 15:14:53
45 29185 ธัญจิรา ดีตา 5/4 2019-05-24 15:14:04
46 26694 วินยิน ดี้ 5/4 2019-05-24 15:13:49
47 29186 ปภัสรา สนใจ 5/4 2019-05-24 15:13:48
48 28519 กวินธิดา อัง 5/11 2019-05-24 15:12:04
49 26689 พัชราภรณ์ ศาสตร์ส่องวิทย์ 5/4 2019-05-24 15:10:10
50 25543 ธนัตดา ลพประเสริฐ 6/3 2019-05-24 15:04:15