ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ซูโดกุ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
พชรภรณ์ เชียงสิน
2
อรสา ไชยเขตต์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29854 วิรัลยุพา อาศัยราษฎร์ 1/13 2019-05-31 08:42:56
2 29845 พรทิพย์ อิ่มโอชะ 1/13 2019-05-31 08:38:36
3 30004 ธนพร โพธิ์พันธุ์ 4/5 2019-05-27 10:45:45
4 28425 เรืองศักดิ์ ทองดี 6/1 2019-05-26 23:28:24
5 30015 พรรัชดา แก้วสุราษฎร์ 4/6 2019-05-24 20:48:27
6 29832 กิตติยา เชื้อทอง 1/13 2019-05-24 19:37:10
7 25962 ชานล แจ้งสว่าง 6/9 2019-05-24 19:22:21
8 27492 พงศกร พงษ์อาจหาญ 4/10 2019-05-24 15:51:37