ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เคมีคิดสนุก
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สกลศักดิ์ มหาพรหม
2
นพดล อารมณ์รัตน์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28680 ณัฐวินธ์ อินทรมาร 2/11 2019-05-31 09:08:57
2 28728 พงศกร เกิดมั่งมี 2/5 2019-05-31 09:08:23
3 29473 สรวิชญ์ เต็มสงสัย 1/4 2019-05-31 08:44:37
4 29701 ฐาปนีย์ มงคลสมัย 1/10 2019-05-31 08:42:22
5 29472 ศิวะ เขียวอ่อน 1/4 2019-05-31 08:36:03
6 28944 ธัญธิตา แก้วแดง 2/12 2019-05-29 08:27:53
7 29913 รัชชานนท์ ฉัตรเฉลิม 1/14 2019-05-28 11:58:20
8 29596 วายุ สารภีรื 1/7 2019-05-28 11:43:32
9 29583 ณัฐพัฒน์ พยัคฆพล 1/7 2019-05-28 11:42:32
10 29678 กฤษดา เงาภู่ทอง 1/9 2019-05-28 10:20:36
11 29693 วัลลภ จูชาวนา 1/9 2019-05-28 09:25:23
12 29466 ภูวนาท กำนา 1/4 2019-05-27 18:22:15
13 29698 กัญญารัตน์ เฟื่องฟู 1/10 2019-05-25 15:38:59
14 29787 กุลธิดา พาโพธิ์พันธ์ 1/12 2019-05-25 10:20:33
15 29003 ปรมินทร์ อารีย์รัตนนท์ 2/11 2019-05-25 09:40:27
16 28927 ต้นกล้า ยังยืนยงค์ 2/5 2019-05-25 09:31:46
17 28736 อลงกรณ์ สุวรรณมาโจ 2/5 2019-05-24 21:43:54
18 28730 มังกร เทียมโมท 2/5 2019-05-24 21:40:53
19 29696 เอกรินทร์ เป่ารัมย์ 1/9 2019-05-24 19:54:36
20 28734 สุพัฒน์พงศ์ พุ่มสุข 2/10 2019-05-24 19:52:48
21 28155 ธนพัฒน์ คำรศ 3/8 2019-05-24 19:47:35
22 28934 อชิรวัตร เจริญผล 2/10 2019-05-24 19:41:19
23 29513 ศิวกร พานิชกุล 1/5 2019-05-24 19:15:39
24 29868 ยุทธศิลป์ อินทุประภา 1/13 2019-05-24 18:47:16
25 29483 ณัฐนิชา มั่งมูล 1/5 2019-05-24 18:04:38
26 29507 วทัญญู เทพณรงค์ 1/5 2019-05-24 17:04:21
27 27372 ปวีณา พุทธระ 4/2 2019-05-24 15:53:59
28 27813 รติมาต โฆษะพรหมกุล 3/1 2019-05-24 15:44:45
29 29684 ทวีชัย เเก้วมุทิตา 1/9 2019-05-24 15:33:53
30 26352 สาวิตรี เกตุราม 5/3 2019-05-24 15:18:25
31 26490 พิยดา พัดเพ็ง 5/3 2019-05-24 15:18:20
32 29169 กัลยรัตน์ รอดรักษา 5/3 2019-05-24 15:17:28