ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Words Puzzle
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
พิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29120 ปิยพัทธ์ ยกฉวี 2/9 2019-05-31 11:37:33
2 29132 สุวิจักษณ์ สาพา 2/9 2019-05-31 11:37:08
3 28958 ณฐกร ศรีวรกุลวงศ์ 2/9 2019-05-31 11:36:00
4 29779 วรเมธ ไทยสวัสดิ์ 1/11 2019-05-27 07:03:16
5 26597 รัชวิภา ศรีสวัสดิ์ 5/7 2019-05-25 18:04:37
6 29681 ชยพล แจ้งเขตร์ 1/9 2019-05-24 21:41:00
7 29866 มนตรี เมี้ยนอาภรณ์ 1/13 2019-05-24 17:29:45
8 29655 ณัฐริกา ศิริคำ 1/9 2019-05-24 17:12:25
9 29751 ปูริดา จันทรมาก 1/11 2019-05-24 16:03:38
10 29754 ไพลิน พลอยพลาย 1/11 2019-05-24 16:02:39
11 29743 จิรประพิณ เมืองปัญญา 1/11 2019-05-24 15:55:28
12 28650 ปวริศ อันผาสุข 2/5 2019-05-24 15:33:38
13 27078 นาฏศิลป์ แสงหงษา 4/5 2019-05-24 15:27:26
14 27088 ลดารัตน์ โชติมณี 4/4 2019-05-24 15:25:44