ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Netflix เสริมภาษา
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
เพ็ญพิชญา เดชมานะทัต
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 30
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29147 ศิรประภา ทูลธรรม 5/1 2019-05-29 15:26:42
2 29137 ชัชชา วงศ์แสง 5/1 2019-05-29 15:25:42
3 29145 ภิญญาภัทร ไชยรัชฎ์ 5/1 2019-05-29 15:22:37
4 29138 ณัฐวดี เงินประเสริฐ 5/1 2019-05-29 08:32:38
5 26260 สรัลชนา พรมมา 5/1 2019-05-29 08:32:26
6 29135 กมลนารท เจริญศรี 5/1 2019-05-29 08:31:59
7 29134 กชพร ลิ้มทองคำ 5/1 2019-05-29 07:23:42
8 30024 สุรเสกข์ พินนุช 4/6 2019-05-28 21:05:33
9 26787 วิริณฬดา พูลจันทร์ 5/11 2019-05-28 19:35:33
10 29255 สุชัญญา เมืองโคตร 5/11 2019-05-28 19:06:02
11 26795 อิสริยาภรณ์ อาชวาคม 5/11 2019-05-28 19:02:12
12 29281 ทอฝัน ลูกฟัก 5/11 2019-05-28 18:59:13
13 29254 วิภาวี จันทร์ยิ้ม 5/11 2019-05-28 18:58:12
14 26769 จุฑาทิพย์ เชยเปีย 5/11 2019-05-28 18:57:21
15 29251 ทัศนลักษณ์ เขียวอุบล 5/11 2019-05-28 18:56:41
16 26847 สุภนิดา พูลเพิ่ม 5/1 2019-05-28 18:52:47
17 26247 แก้วตา แก้วจันทร์ 5/1 2019-05-28 18:46:11
18 29143 พลอยวรีย์ สุวรรณชาติ 5/1 2019-05-28 18:45:27
19 29139 ธรรมรส หาระสาร 5/1 2019-05-28 18:44:13
20 29140 ธัญญลักษณ์ สุขสบาย 5/1 2019-05-28 18:43:26
21 29136 กันต์ณัฐฐา วิสัชนาธิกุล 5/1 2019-05-28 18:35:42
22 29144 ภัทรลภา พรหมภมร 5/1 2019-05-28 18:17:40
23 29148 อารยา น่วมสำราญ 5/1 2019-05-28 18:13:22
24 29141 น้ำทิพย์ ภูประไพ 5/1 2019-05-28 18:11:01