ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วีระยุทธ ยอดมะลิ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29130 สุพัฒน จงกลณี 2/15 2019-05-24 18:59:09
2 28984 ธีรพร เชื้อเจริญ 2/15 2019-05-24 18:53:32
3 29112 คุณวุฒิ อัตรา 2/15 2019-05-24 18:51:49
4 29580 จรัล สิงห์อุดม 1/7 2019-05-24 17:30:39
5 29051 ธัชทฤต หลวงอินทร์ 2/13 2019-05-24 17:23:01
6 29025 นันทวรรณ ไทรปาน 2/13 2019-05-24 17:21:36
7 29030 ปารีรัตน์ ขันธะ 2/13 2019-05-24 17:21:16
8 28791 วรัญญา ทุวัง 2/12 2019-05-24 16:57:26
9 29767 ชิษณุพงศ์ โพธิ์สุวรรณ์ 1/11 2019-05-24 16:23:53
10 29064 วีรวรรณ ขำวิชัย 2/11 2019-05-24 16:21:58
11 28795 ไอศวรรย์ แก้วเรือนทอง 2/15 2019-05-24 16:19:12
12 28783 ธฤดี ครองสินธ์ 2/6 2019-05-24 16:13:41
13 27459 ธัญชนก กิตติเจริญสินชัย 4/11 2019-05-24 15:45:23
14 27286 ณัฐวัตร เสือคุ่ย 4/11 2019-05-24 15:44:26
15 26551 ชินวัตร ดำรงค์กูลสมบัติ 5/9 2019-05-24 15:27:31
16 28002 อรวรรณ กังสดาน 3/5 2019-05-24 15:26:07
17 29235 ณัฐกมล สุภีพุฒ 5/9 2019-05-24 15:25:55
18 26049 พิยดา พรอยมุข 6/11 2019-05-24 15:23:06
19 26492 ศศิธร คำปลิว 5/9 2019-05-24 15:21:29
20 26404 ชัชพงษ์ ขุนทอง 5/9 2019-05-24 15:19:31
21 25506 ศิลารัตน์ สุขสารดิษฐ 6/11 2019-05-24 15:19:16
22 26504 ทินกร กองเพียร 5/9 2019-05-24 15:12:16
23 27991 มนัสนันท์ สุขสำราญ 3/5 2019-05-24 15:05:13
24 26483 นภารัตน์ พวงมาลัย 5/9 2019-05-24 15:04:41
25 27978 ฐิติรัตน์ จิระสถิตย์กุล 3/5 2019-05-24 15:04:07