ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม Drama
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
เพ็ญนภา ศรีษะเสือ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27136 อนันตยา สร้อยทอง 4/5 2019-05-31 09:09:41
2 28747 รัชนี แย้มใหญ่ 2/4 2019-05-27 10:17:22
3 28971 สุทธิพงษ์ ผลพิบูลย์ 2/15 2019-05-24 17:40:52
4 29007 รชฏ ศศิธารากุล 2/15 2019-05-24 17:39:37
5 29950 ธิติวุฒิ แก้วดี 1/15 2019-05-24 16:53:26
6 27122 พรรษา หุ่นรัตน์ 4/4 2019-05-24 15:56:22
7 27374 พัชรพร มุมสำ 4/4 2019-05-24 15:56:01
8 27382 สิริกร สังข์ทอง 4/3 2019-05-24 15:55:55
9 27358 ชรัญดา จันทร์นิ่ม 4/3 2019-05-24 15:55:38
10 27032 กนกพร รุ่งแสวง 4/1 2019-05-24 15:31:38
11 27049 สุพิชญา ฤกษ์ดี 4/1 2019-05-24 15:30:21