ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
อุทุมพร โพธ์โส
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 30047 ณัฐกานต์ ลีนา 4/11 2019-05-31 08:47:51