ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ชุมนุม Pro Gamer เล่นเกมส์ อย่าให้เกมส์เล่น
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จักรกฤษ ศิริมังคโล
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ, ส่งเสริมอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ, ส่งเสริมอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 27890 ปานรัชนี ทองไทย 3/3 2019-05-24 15:15:20
2 28008 บวรลักษณ์ สันโดด 3/5 2019-05-24 15:14:49
3 28641 กุลชาต ปานดวงแก้ว 2/3 2019-05-24 15:14:04
4 29042 ก้องภพ สุขรอด 2/13 2019-05-24 15:13:16
5 28233 ธนิดาภ์ ธารทาน 3/10 2019-05-24 15:13:10
6 28838 กรกมล สิงห์บัญ 2/10 2019-05-24 15:11:36
7 27888 นิภาพร ดวงใจ 3/3 2019-05-24 15:11:30
8 28058 วรรษชล ศรีศิล 3/6 2019-05-24 15:11:24
9 29451 กันต์พงษ์ เขียวละออ 1/4 2019-05-24 15:10:28
10 28731 รัชตะ ขวัญวารี 2/3 2019-05-24 15:09:59
11 29500 จุรณินท์ ศรีทันดร 1/5 2019-05-24 15:09:08
12 28841 ณพวิทย์ ปานต้น 2/5 2019-05-24 15:07:08
13 28849 ยอดยิ่ง ทองอินทร์ 2/10 2019-05-24 15:06:46
14 29408 กฤษดา เจริญพร 1/3 2019-05-24 15:06:37
15 28654 รชานนท์ โสรธรณ์ 2/3 2019-05-24 15:06:36
16 27822 อนุธิดา นวะปุก 3/1 2019-05-24 15:05:49
17 27911 ยศวร วงษ์เหรียญ 3/3 2019-05-24 15:05:49
18 28092 จักรภัทร ก้อนคำ 3/7 2019-05-24 15:05:12
19 28852 ศักดิ์นฤน ศรีใจนุวัฒน์ 2/3 2019-05-24 15:04:46
20 28646 ณัฐวุฒิ สีตะลาลัย 2/10 2019-05-24 15:04:46
21 26009 ณัฐสิทธิ์ วะเกิดเป้ง 6/4 2019-05-24 15:04:19
22 28615 ปัณณธร ประเทศา 2/2 2019-05-24 15:04:06
23 28230 ตรีสุคนธ์ บุญยืน 3/10 2019-05-24 15:03:40
24 28048 ญาณกร สุวพร 3/6 2019-05-24 15:03:32
25 28878 เกรียงไกร ล้อมพิมาย 2/14 2019-05-24 15:03:04