ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักพฤกษศาสตร์น้อย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ณัฎฐาณิชา รุ่งสว่าง
2
สิวินีย์ จิตรีศัพท์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29376 อรจิรา สมคะเน 1/2 2019-05-24 15:58:29
2 29351 กมลชนก เพลินบุญ 1/2 2019-05-24 15:53:50
3 29363 พิริยาภรณ์ ชมประคต 1/2 2019-05-24 15:47:41
4 28847 พุฒิพัฒน์ รังสีธารารัตน์ 2/8 2019-05-24 15:36:15